ETNOCULT LA FINAL

Am încheiat un nou proiect. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi!

În zilele de 27 și 28 octombrie 2016, s-a desfășurat la Tulcea simpozionul național ÎMPREUNĂ, un eveniment desfășurat în cadrul proiectului ”Etnocult – memoria culturală a comunităților etnice din Dobrogea”.

Proiectul, finanțat de Guvernul României prin Departamentul pentru Relații Interetnice, a fost desfășurat de Asociația de Dezvoltare Regională”Aegyssus” și a urmărit, ca obiectiv general, sprjinirea dialogului interetnic și intercomunitar la nivel regional (județele Tulcea și Constanța) prin promovarea diversității etnice, lingvistice, culturale și religioase. A reprezentat, totodată, pentru comunitățile etnice din zonă, o nouă oportunitate de promovare a valorilor culturale proprii, prin participarea la activități comune de punere în valoare a patrimoniului cultural material și imaterial.

La evenimentul desfășurat într-o locație centrală din municipiul Tulcea, Casa Avramide, obiectiv cultural inclus în lista patrimoniului cultural național mobil de importanță națională, au participat, în cele două zile de desfășurare, peste 80 de reprezentanți ai comunităților locale și ai comunităților etnice din județele Tulcea și Constanța, reprezentanți ai autorităților sau instituțiilor publice locale cu obiect de activitate în domeniu, ai mass-mediei sau a organizațiilor nonguvernamentale active în domeniul promovării valorilor culturale.

Pe parcursul celor două zile de desfășurare, s-au prezentat aspecte legate de viața materială și spirituală a comunităților etnice din regiune, relațiile dintre acestea, evoluția în timp a valorilor identitare etnice și chiar propunându-se posibile soluții de viitor legate de îmbunătățirea comunicării interetnice.

Cu ocazia evenimentului s-a deschis și o expoziție temporară care prezintă, alături de imagini color sau alb-negru din diferite comunități din Dobrogea, piese de artă populară specifice diferitelor comunități etnice.

Evenimentul s-a bucurat de sprijinul Complexului Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean și Muzeului de Etnografie și Artă Populară, ambele organizații fiind parte a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea.