Despre Noi

about-us-800x360
Asociația de Dezvoltare Regionala Aegyssus (ADRA.) este o organizație cu caracter apolitic si neguvernamental, de interes general care funcționează ca persoana juridica constituita prin voința membrilor săi din anul 2011.

Scopul principal al organizației este desfășurarea de activități care sa vizeze dezvoltarea regionala durabila sub toate aspectele sale, cooperarea intercomunitara, interregionala, naționala și internațională.

Obiectivele, activitățile si liniile de acțiune ale A.D.R.A in vederea atingerii scopului organizației sunt următoarele:

a.sprijinirea si dezvoltarea de acțiuni care sa vizeze dezvoltarea economica si sociala, protejarea mediului înconjurător;
b. derularea de acțiuni privind valorificarea turistica si promovarea naționala si internaționala a patrimoniului cultural si natural din Romania;
c. sprijinirea dialogului interetnic, intercomunitar si intre societatea civila pe de o parte si autoritatile publice locale si centrale, instituțiile publice pe de alta parte.
d. dezvoltarea de acțiuni culturale si educaționale in vederea promovării valorilor culturale, a tradițiilor, obiceiurilor si monumentelor istorice;
e. sprijinirea si dezvoltarea de acțiuni care sa vizeze promovarea intereselor si acțiunilor tinerilor;
f. oferirea de consultanta de specialitate in Management de Proiect, Management Financiar si Dezvoltare Comunitara – Regionala;
g. monitorizarea si evaluarea diferitelor programe sau proiecte culturale, economice, sociale sau de promovare a turismului;
h. realizarea si editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice si alte materiale informative.
i. organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum si organizarea de masuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii.
j. activitate de strangere de fonduri pentru satisfacerea obiectivelor.
k. activitate de lobby in sustinerea obiectivelor prevazute in prezentul statut pe langa autoritatile publice locale si nationale sau alte organisme.
l. dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate in vederea imbunatatirii actului decizional si derularea eficienta a proceselor de consultare publica.
m. dezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinantarii.
n. oferirea de donatii si sponsorizari pentru satisfacerea obiectivelor;
o. reprezentarea intereselor comune ale membrilor sai, sustinerea si apararea drepturilor legitime ale membrilor sai in fata autoritatilor publice locale si centrale sau a organizatiilor publice sau private din care membrii sai fac parte;

Consiliul Director:

Președinte: Tocanie Paul Lucian   CV PREȘEDINTE – Tocanie Paul Lucian

Vicepreședinte: Dan Chiriac

Secretar General: Nicoleta Anton